نظر به استقبال گرم مشتریان گرامی و با هدف تسهیل دسترسی و افزایش رضایتمندی خریداران محترم، دومین شعبه ال سی من در شهر کرمان افتتاح شد.