*گیفت کارت های ال سی من در مبالغ 10.000.000 و 20.000.000 و 50.000.000 ریالی به شما این امکان را میدهد علاوه بر ثبت سفارش این مبالغ ، در مبالغ بالا تر رقم مورد نظر را با ارقام موجود تلفیق و ثبت سفارش فرمایید.

برای مثال سفارش گیفت کارت 70.000.000ریالی :ثبت سفارش 1 عدد گیغت کارت 50.000.000 ریالی و  1 عدد گیفت کارت 20.000.000 ریالی *مشاهده بیشتر بستن