گفتگو با منصور الیاسی، مدیرعامل ال‌سی‌من و کاندیدای انتخابات اتحادیه صنف پوشاک تهران را در این مطلب بخوانید.