شلوار کتان یکی از شلوارها‌یی است که در چندین سال اخیر در صدر شلوار‌ها‌ی پر‌مصرف و محبوب قرار گرفته است. استایلی که به‌واسطه این شلوار به وجود می‌آید، ظاهر شما را به کل تغییر می‌دهد.