قبل از معرفی انواع اکسسوری مردانه بهتر است با تعریف اکسسوری آشنا شوید. در زبان انگلیسی این لغت به معنای لوازم جانبی است.