در دنیای امروز، همه ی افراد علاقه دارند که خوش‌ پوش و شیک به نظر برسند. ترندهای مد و پوشاک و خیلی دیگر از انواع مختلف مد در کشورها، نوع و شکل پوشش آدم ها را تعیین می کند.