فروشگاه اینترنتی ال سی من

*کارت هدیه برگ سبز

در مبالغ 1 ، 2 و 5 میلیون تومانی(امکان سفارش در تعداد دلخواه)

برای تمامی مناسبت ها

هدیه ای مناسب با میزان بودجه مدنظر شما

امکان استفاده در خرید حضوری

مدت اعتبار 6 ماه

امکان بازگشت به پول نقد وجود ندارد