تن‌ پوش‌های بدون آستینی که می‌توان آن‌ها را روی پیراهن پوشید، ژیله بافت نام دارند. با افزایش سرمای هوا مردم بیش ‌تر به دنبال لباس‌ها‌ی گرم و نرمی از جمله پوشاک بافتنی هستند تا در برابر سرما، حفاظت خوبی را به عمل‌آورند.