در دنیای امروز، کت تک های مردانه، به یکی از ضروری‌ترین نیازهای آقایان تبدیل شده است و تا حدودی توانسته‌اند جای کت و شلوارها را مخصوصا برای نسل جوان بگیرد.