پیراهن های مردانه نیاز اکثر آقایان را تشکیل داده اند. امروزه هر مردی در کمد لباس های خود، چند عدد از پیراهن های مردانه با طرح و رنگ های متفاوتی دارد.