ترکیب رنگ مناسب بین کفش و کت و شلوار شما باید کاملاً با بقیه لباس های شما هماهنگ شود. مدل و نوع کفش نیز نقش بسیار زیادی در رسمی تر دیده شدن دارد.